เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ออกฤทธิ์เร็วช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มย่อยเฉพาะของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้การป้องกันอย่างรวดเร็วและยาวนานต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบในหนู นักประสาทวิทยาและนักภูมิคุ้มกันจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh รายงานใน Journal of Clinical Investigation วันนี้ การศึกษานี้ระบุชุดย่อยใหม่ของ T เซลล์ที่เหมือนกฎข้อบังคับของ CD8+ หรือ CD8+TRL ว่าเป็น “ผู้ตอบสนองครั้งแรก” ต่อโรคหลอดเลือดสมอง CD8+TRLs จะไปถึงสมองภายใน...